Privacybeleid

Algemene informatie

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens die we nodig hebben nemen we zeer ernstig. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, geheel in lijn met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Fran Schepens en zullen steeds met de grootste zorg behandeld worden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van je persoonsgegevens verwerken. Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Fran Schepens. Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.

Wanneer kunnen je persoonsgegevens verwerkt worden?
– bij het aanmaken van een account,
– bij het gebruik maken van de webshop.
– wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief,
– je een registratieformulier ingevuld hebt, online of op een event.

Als inschrijver op ons contactformulier of nieuwsbrief wordt je naam, voornaam, e-mailadres verwerkt.
Als webshop of eventgebruiker hebben we volgende gegevens nodig voor het afhandelen van bestellingen: Naam, Voornaam, E-mailadres, Land, Telefoon, Adres en Betalingsgegevens. Wanneer je een aankoop doet of je registreert voor een event worden jouw gegevens toegevoegd aan de e-maillijst van de nieuwsbrief. Als klant verwerken wij je zakelijke gegevens en persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Fran Schepens bewaart je gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 

Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen je persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:
* Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan onze dienstverlening (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.).
* Aan bevoegde overheden of aan bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen. Fran Schepens zal vertrouwelijk en met de grootste zorg met je persoonsgegevens omgaan. Wij verwachten dit ook van de organisaties waar we mee samenwerken.

 

Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan je toegekend omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.
Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens en op het corrigeren of te verwijderen van die gegevens.
Verder heb je het recht om je eventuele toestemming in te trekken of kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Ook is er je recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Wanneer je vragen hebt over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan je contact opnemen met Fran Schepens – info@franschepens.be

Je kan ook steeds meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten terugvinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. ( https://www.privacycommission.be/ ) Daar kan je ook terecht voor een eventuele vraag of klacht.

 

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds.
Permanente cookies blijven op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat de browser afgesloten is.
Tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft.
Directe cookies worden door de website zelf verzonden
Indirecte cookies zijn afkomstig van derden. Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals je taalkeuze. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wij maken zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden. Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren en zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Hiermee onze website optimaliseren.
Extra info over de cookies op deze website vind je terug bij de cookie-notice.

Je cookiekeuze wijzigen – cookie-notice :
– Wil je cookies? klik op “Accepteren”
– Wil je enkel kiezen? klik dan op “Voorkeuren”.
– Wil je geen cookies? Klik op “Weigeren”. Hou er wel rekening mee dat de website of app niet optimaal zal werken.
Opgelet: noodzakelijke cookies mogen gebruikt worden zonder jouw toestemming.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor meer uitleg.

Social media
De website maakt gebruik van social media buttons. Dit om het delen van inhoud op de website mogelijk te maken. In de privacy-verklaringen van de respectievelijke sociale media kanalen is terug te vinden hoe zij omgaan met privacy.

Google Analytics
Om te weten hoe bezoekers de website gebruiken en zo het gebruik verder te kunnen optimaliseren wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Er worden daarom analytische cookies van Google geplaatst. Alle gegevens worden geanonimiseerd.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fran Schepens neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@franschepens.be

Mocht je nog vragen hebben omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van je rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om contact op te nemen met Fran Schepens – info@franschepens.be